Reidun Synnøve Gravelseter

Utan Tittel, 2014
Digital grafikk, 66 x 80 cm (3+1AP)
9 500 nok (m/ramme) + 5%

“Det finnes ein liten stad i heimbygda mi. Nokre trær, små vegar av vatn langs elva. Der jorda er mjuk, og vatnet er stille. Trea henger bare over kvarandre etter stormen i fjor. Graset veks høgt, og stien er smal. Sjølv om bilvegen ikkje er langt unna, kjennes dette som eit univers ingen veit om. Ein stad der alt kan skje. Der kva som helst kan skylje i land. Eg besøker ofte denne staden. Eg fotograferer her. Eg låner med meg vatn her. Eg graver ned tekstil her. Og håpar at stadens kjensle sitter igjen i det eg viser fram.”

Reidun Synnøve Gravelseter har studert kunstfotografi ved Fotofagskulen og fullførte sin master ved Kunstakademiet i Trondheim i 2017. Ho jobbar hovudsakleg med fotografiske prosessar, men også maleri, tekst og tekstil. Vatn er eit gjennomgåande tema i arbeida hennar, alt frå å fotografera vatn, til å bruke vatn til å påverke polaroidbileter, til å tørke vatn med pigmenter i. Prosjekta hennar omhandlar ofte minner og hukommelse.

https://www.reidunsynnovegravelseter.com/

/

Utan tittel, 2014
Inkjet print on fine art paper, 66 x 80cm (3+1AP)
9 500 NOK (with frame) + 5%

“There is a place in my hometown. A few trees, small paths of water along the river. Where the soil is soft, and the water is quiet. The trees are hanging above each other after last years storm. The grass grows high, the path is narrow. It feels like a universe no one is aware of, even though the car road is not far away. A place where anything could happen. Where anything could flush ashore. I often visit this place. I photograph here. I borrow the water from here. I burry textile her. And hope the feeling of the place lingers in the art I show.”

Reidun Synnøve Gravelseter studied art photography at Fotofagskolen and finished her master degree at the Trondheim Academy of Fine Art in 2017. She mainly works with photographic processes, but also painting, text and textile. Water is a recurring theme in her works, from photographing water, to using water to affect polaroids and drying water with pigments in. Her projects often deal with memories and memory.

https://www.reidunsynnovegravelseter.com/