Reidun Synnøve Gravelseter

My skin so thin (exposing all the black holes within)
Reidun Synnøve Gravelseter
24/02 – 04/03/2018

My skin so thin (exposing all the black holes within) er ei utforsking av det materiale ved eit Polaroidbilete og korleis det reagerer i møte med ei traumatisk hending, i dette tilfelle vatn. Ved å drukne dei nostalgiske Polaroida, har dei fått ei ny form, strippa for konvensjonar, kunn fargereaksjonar og det taktile ved emulsjonen igjen. Når eit Polaroidbilete blir plassert i vatn utvidar den fotografiske emulsjonen seg, men sidan det ikkje er plass til å utvide seg begynner emulsjonen å bøye seg oppover i djupe folder som eit fascinerande draperi. Det fotografiske blir taktilt, som om fotografiet er eit tekstil, mens fotografiets funksjon med å huske for oss, å ta vare på minna, er fullstendig borte.

/

My skin so thin (exposing all the black holes within) is an exploration of the material of the Polaroid picture and how it reacts to a traumatic experience, in this case, water. By drowning the nostalgic Polaroids, they take a new form, stripped of conventions, leaving only color reactions and the tactility of the emulsion. When a Polaroid picture is placed in water the photographic emulsion expands, but with nowhere to expand it bends and curls into deep folds like a fascinating drapery. The photographic becomes tactile, as if the photograph was a textile, while the function of the photograph, remembering for us, storing our memories, is completely gone.