Om oss

Slå På Kunst

Slå På Kunst er et samarbeidsinitiativ for å vise fram og selge kunst. Vi jobber med å kuratere kunst i hverdagslige omgivelser, ute på gata, inne på kjøpesenter, på restauranter og arbeidsplasser, med intensjon om å synliggjøre samtidskunsten for de som ikke frekventerer galleriene jevnlig.

Vi ønsker å vise at kunst kan utvide miljøet den befinner seg i, og skape noe nytt i møtet med rommet. Hovedfokuset til Slå På Kunst er å nå et nytt publikum og å gjøre de oppmerksomme på lokal samtidskunst og å åpne opp for at kjøp av original kunst blir en vanesak.

/

Slå På Kunst is a collaboration aiming at showing and selling art. We curate art in everyday surroundings, on the street, at the mall, in restaurants and work places, with the intention of making contemporary art more visible for those who do not frequent galleries on a regular basis.

Our ambition is to show that art can transform the surroundings in which it is placed and create something new in the meeting-point with the space. The main goal for Slå På Kunst is to reach a new audience, make them aware of local, contemporary art and make buying original art a habit.

Carlos A. Correia & Inga Skålnes

Kontakt oss på / Contact us at
jegvil@slapakunst.com

Besøk oss på / Visit us at 
Instagram and Facebook