Pia Antonsen Rognes

Fever of defiance, 2016
Tekstiler
75 000 NOK + 5% BKH

Hook, 2016
Tekstil og metall
50 000 NOK + 5% BKH

Shapes of Violence, 2016
Tekstil, metall, gulvpanel
95 000 NOK + 5% BKH

Tease, 2016
Tekstil og metall
60 000 NOK + 5% BKH

Det som rører seg i meg

et ulmende sted av dump smerte
av hoven masse det som fyller revnen i brystkassa

gapet som eser og presser seg ut mellom ribbena
renner ut i klaser og limer meg til sengen

smelter kjøtt og knokler
geleider meg ned til jorden

som tidvis reiser seg i villrede
og krevende, sultent, tvinger meg på slep

krever min menneskelighet
fortærer og forfører

å sette form på dette ordløse stedet
formløse vesenet
som presser seg ut over meg

Pia Antonsen Rognes (1986, Trondheim)

Pia jobber med skulpturelle verk i tekstile materialer, og undersøker temaer som indre konflikt og selvdestruktiv atferd. Motstridende assosiasjoner og forvridde kroppslige former er uttrykk som kjennetegner hennes arbeider og skaper et språk for det usagte, usette og skamfulle.

Rognes har en MA i billedkunst fra Iceland Academy of the Arts i Reykjavik (2014), og en BA i tekstilkunst fra Kunst og Designhøgskolen i Bergen (2012). I 2015 mottok hun debutantprisen ved den 39. Trøndelagsutstillingen, og i 2013 Kunsthåndverkprisen fra Bildende kunstneres hjelpefond ved Årsutstillingen 2013. I 2018 viste hun separatutstillingen Å begjære vold på Trøndelag senter for samtidskunst. Høsten 2020 viser hun separatutstilling på Babel visningsrom for kunst, og januar 2021 separatutstilling på Buskerud kunstsenter.

www.piaarognes.com

/

Fever of defiance, 2016
Textiles
75 000 NOK + 5% BKH

Hook, 2016
Textile and metal
50 000 NOK + 5% BKH

Shapes of Violence, 2016
Textile, metal, floor panels
95 000 NOK + 5% BKH

Tease, 2016
Textile and metal
60 000 NOK + 5% BKH

That which moves within me

a smoldering place of blunt pain, of swollen mass
that which fills the cavity of my chest

the void that swells and pushes through my ribs
runs out in clusters and glues me to the bed

melts meat and bones
guides me to the ground

then rise in discomposure

grueling, hungry, taking me in tow

demanding my humanity
devours and seduces

To make shape of this wordless place
this shapeless being
that extrudes onto me


Pia Antonsen Rognes (b. 1986, Trondheim) creates sculptural works in textile materials that examine the themes of inner conflict and self-destructive behavior. Opposing associations, together with contorted bodily shapes, are key features in her work that creates a language for the untold, the unseen and the shameful.

Rognes’ has an MA in Fine Art from Iceland Academy of the Arts in Reykjavik (2014), and a BA in Textile Art from Bergen Academy of Art and Design (2012). I 2015 she received the Debutant Prize at the 39. Trøndelagsutstillingen, and in 2013 she was awarded the Craft Prize from the Visual Artists Assistance Fund at the juried exhibition Craft 2013. In 2018 she presented the solo exhibition Desiring Violence at Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) Next up is a solo exhibition at Babel in Trondheim 2020 and at Buskerud kunstsenter 2021.

www.piaarognes.com