Slå På Kunst på Solsiden

Øyunn Hustveit, Karoline Sætre, Per Formo
3. aug. – 3. sep.

Velkommen til Slå På Kunst på Solsiden, en pop-up-utstilling med Per Formo, Øyunn Hustveit og Karoline Sætre. Arbeidene som stilles ut er både digitaltrykk, tekstil- og tekstarbeid og er spesielt valgt ut for disse omgivelsene. I samarbeid med arkitekt og kunstner Enrique Roura har vi designet åpne og fleksible veggkonstruksjoner som danner et gallerirom inne på kjøpesenteret. Her kan du se kunsten fra både ut- og innsiden, og du kan sette deg ned og gi inntrykkene tid til å synke.

Per Formo (f. 1952, Trondheim) er utdannet ved Musikkonservatoriene i Trondheim og Kristiansand og Kunstakademiet i Trondheim. Formos arbeider er konstruerte geometriske figurer, både i form av malerier og digitale trykk, basert på faste regler. Med dette ønsker han å gjøre oss bevisst på handlingen å se, både å se hva vi observerer og å observere det å se, hva gjør vi når vi ser, hvordan jobber vi med å konstruere en visuell mening?“Plantekraft 1” og “Plantekraft 2” kommer fra en lang serie arbeider som startet i 2001. Bildene i denne serien er alle bygget på en geometrisk konstruksjon som oppstår ved at man trekker linjer mellom endepunktene til roterende diametre i et rutenett av sirkler.

Øyunn Hustveit (f. 1985, Vinje) har MA fra Kunstakademiet i Trondheim, der hun bor og arbeider. Hustveit jobber hovedsakelig med tekstile collager som resulterer i delikate landskapsbilder. Tematikk knyttet til abstrakte begreper som fravær, stillhet og tomhet står sentralt i kunstnerskapet.”Rand” er en av flere arbeider der kunstneren ønsker å la horisonten, og det fjerntliggende motivet, konfronteres med nærheten i materialenes taktilitet og stofflighet.

Karoline Sætre (f. 1992, Trysil) har BA fra Kunstakademiet i Trondheim og holder nå på med sin MA ved Malmö Konsthögskola. Hennes kunstneriske fokus ligger i krysningen mellom kunst, litteratur, bilde og tekst. Sætre jobber både med rene litterære prosjekter, så vel som installasjonsbaserte arbeider hvor tekst og form er viktige elementerSerien hun viser på Solsiden ble laget i 2015, som en del av et studie som ledet til et større verk som ble stilt ut på hennes avsluttende bachelorutstilling. Teksten er påført med håndlagde stensiler, og ble skrevet gjennom flere økter med “automatekst” – en skrivemetode som går ut på å skrive uten stans i en gitt tidsperiode.Slå På Kunst er et lokalt prosjekt for å fremme visning og salg av moderne kunst i Trondheim. Vi er støttet av Kulturrådet og prosjektet på Solsiden er støttet av Trondheim Kommune, Solsiden Citycon, Floriss Solsiden, Transit Trondheim og Godt Brød.

/

Welcome to Slå På Kunst at Solsiden, a pop up show featuring Per Formo, Øyunn Hustveit and Karoline Sætre. The exhibited works are digital prints, text and textile based art chosen especially for these surroundings. In collaboration with architect and artist Enrique Roura we have designed an open and flexible mechanism constructions that form a separate gallery room inside the shopping mall.

Per Formo (b. 1952, Trondheim) has a background from the music conservatories in Trondheim and Kristiansand and the Art Academy in Trondheim. Formo constructs geometric figures, both in forms of painting and digital prints, based on a set of rules. He aims to make the act of looking into a conscious effort, both to actually see what we are looking at, and, at the same time, to observe the act of seeing: what we do when we see, how we are working at constructing visual meaning.“Plantekraft 1” and “Plantekraft 2” belongs to a long series of works that started in 2001. The images in this series are all based on a geometric construction produced by drawing lines between the endpoints of diameters rotating in 45 degrees counterclockwise steps in a grid of circles.

Øyunn Hustveit (b. 1985, Vinje) holds an MA from the Art Academy in Trondheim, where she lives and works. Hustveit creates textile collage work resulting in subtle landscapes. Themes related to abstract concepts like absence, silence and emptiness are central in her artwork.“Rand” is one of several works where the artist aims to let the horizon, and the remote motive, be confronted with the proximity in the materials’ tactility and materiality.

Karoline Sætre (b. 1992, Trysil) holds a BA from Kunstakademiet i Trondheim from 2015. She is currently doing her MA at Malmö Konsthögskola, and her artistic focus lies on the intersection between art and literature, image and text. Her working methods vary between textbased surfaces and more literary texts, but is often presented through installations. The series of work presented was made in 2016 as part of a study leading up to a larger work for her BA show. The texts are applied through hand made stencils, and were written through a series of sessions with ”automatic text” – a method where you write non stop for a certain amount of time. Slå På Kunst is a local project to promote the display and distribution of contemporary art in Trondheim We are supported by Arts Council Norway, and the project at Solsiden is supported by Trondheim Kommune, Solsiden Citycon, Floriss Solsiden, Transit Trondheim and Godt Brød.

Project supported by Trondheim Kommune.