Kristine Wathne

GLORY MASSAGE
Kristine Wathne
10.3 – 18.3.2018

Kristine Wathne viser en enorm dedikasjon til sine prosjekter og er i konstant prossess, og er en unik fotograf som vi får mulighet til å oppdage i Tusenårskiosken med prosjektet Glory Massage. Med sterk dokumentarisk foto- realisme, tar hun et intimt, satirisk og antropologisk dypdykk i de aspekter vår moderne livsstil har å tilby. Hun har allerede fått mye oppmerksomhet for arbeidet sitt, og hennes prosjekter er tidligere publisert i Dagbladet Magasinet, VICE magazine, PYLOT, Magasinet Fotogra mm.

Drevet frem av en begeistring for vårt mangfoldige og varierte ansiktsutrykk, presenterer prosjektet Glory Mas- sage en typologisk portrettserie fotografert høsten 2017. Det hele startet med ideen om å skape en humoristisk portrettserie: Å fotografere menneskers vrengte, varierte ansiktutstrykk under en massasjebehandling. I plan- leggingsprosessen til prosjektet kontaktet hun ere massører og massasjestudioer i Trondheim, for å spørre om de ville inngå et samarbeid for å realisere prosjektet. Etter å ha fått avslag fra alle hun kontaktet, måtte hun ta jeg saken i egne hender for å realisere prosjektet.

”Jeg kjøpte jeg en 17 kilo tung massasjebenk på bruktmarkedet nn.no, og etter å ha fått tillatelse til å oppholde meg på diverse kjøpesentre og i større kontorlokaler spurte jeg tilfeldig forbipasserende om de ville bidra til prosjektet ved å bli fotografert. Prosjektet mottok stor begeistring og samarbeidsvilje fra publikum, som har gitt et utvalg på totalt 150 unike massasjeportretter.”

I Tusenårskiosken presenteres 7 unike massasjeportrett fra serien. Utstillingen betraktes fra gaten.

/

Kristine Wathne show an enormous dedication to her projects and is in a constant process. We get to meet this unique photographer in Tusenårskiosken with the project Glory Massage. With a strong photo realistic expression she takes an intimate, satirical and anthropological dive into aspects of modern lifestyle. Wathne has already received a great deal of attention for her work, with publications in among others Dagbladet Magasinet, VICE magazine, PYLOT, Magasinet Fotograf.

Driven by a fascination of capturing human realism and awkwardness, Kristine Wathne have portrayed peoples squeezed and varied facial expression while being massaged. The project started out with an idea to create a humoristic portrait series: To photograph the distorted face of people getting a massage. While planning Wathne contacted several masseurs and studios in Trondheim, asking them to do a collaboration. But after getting turned down every time she took the matter in her own hands.

“I bought a 17kg massage table at the marketplace finn.no, and after acquiring permission to work in shopping malls and large office spaces I asked random passers-by if they wanted to contribute to my project by being photographed. The project received great enthusiasm and cooperativeness from the public, and resulted in a collection of 150 unique massage portraits.”

In Tusenårskiosken Kristine will present 7 of these portraits to be view from the street.

 
Glory Massage, 2017
Inkjet print på fine art papir, 40x50cm
3+1 (opplag)
3500,- (inkludert kunstavgiften)

images. cortesy of the artist