Tusenårskiosken

Tusenårskiosken
Kongens gate 10, 7011 Trondheim

Reidun Synnøve Gravelseter / Kristine Wathne / Eva Ballo
24.2 – 1.4.2018

Kiosken, bygget i tre med vinduer rundt hele, er en del Trondheims bybilde og eid av byens befolkning. Etter avtale med Midtbyen Management, som forvalter den, fikk vi anledning til å arrangere tre kunstutstillinger. De utvalgte kunstnerne ble spurt om å produsere en utstilling som som kunne stå i offentlig rom, og være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

/

The kiosk, made of wood and covered by windows, is part of Trondheim cityscape, is in the public domain and under Midtbyen management and care. We borrowed it to host a series of three public art events. The selected artists were challenged to produce an exhibition capable of living in the public sphere for 24 hours, 7 days a week.

I samarbeid med Midtbyen Management. / In collaboration with Midbyen Management.