Midtsommer

Heimdal Kunstforening + Slå På Kunst

*scroll for English*

24.06.2021

04:43-22:59 
Lisa Størseth Pettersen

Heimdal/variable dimensjoner

Verket består av blant annet en Subaru outback 2008-modell, lamper, repetisjon, unisone stemmer, et Sonor Teardrop trommesett og en popsang fra 2016 (It’s Happening Again, Agnes Caroline Thaarup Obel).

Tittelen er også start og slutt på verket, med første tog til og siste tog fra Heimdal stasjon. Kanskje dropper du toget til fordel for siste låt og bare blir igjen.

Program:
04:43 Heimdal Stasjon 12,63 minutter
10.59  The Benny’s 12,63 minutter
13.03  Heimdal Kunstforening 9,18 minutter
15.05 Stjernegrillen 12,63 minutter
17.10 Rundkjøring Heimdalsvegen/Kattemskogen 4,21 minutter
18.58 Ringvollvegen 8,15 minutter
21.04 Grusvei, Løvaas Gård 25 minutter
22.59 Heimdal stasjon 12,63 minutter

Deltagere:
Arne Skjevik
Helge Fløtre
Mia With-Kalland
Heimdal Politi
Magnus Sletnes
Marit Soini
Monica Skaffloth Andersen
Alma Olsen
Anette Rosten Gabrielsen
Elin Grøtan
Ane Marte Grenstad
Monika Reiss
Ingvil Bjørngaard
Bjørn Sigurd Skjelbred
Besiana Ganiu
Carlos A. Correia
Inga Skålnes
Lisa Størseth Pettersen

Av Heimdal Kunstforening i samarbeid med Slå På Kunst.

Grafisk design av Joana Bruno.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger.

Lisa Størseth Pettersen er utdannet med mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2020). Arbeidene hennes er hovedsakelig performative, kontekstspesifikke hendelser knyttet til sted. De kan forståes som kontrahistorier der tid, sted og hverdag beveger seg inn og ut av virkelighet og fiksjon. Arbeidene forholder seg til stedet som kontekst, men prøver samtidig å etablere egne virkeligheter sammen med publikum og deltagere i verket, som igjen blir publikum fra sin egen posisjon i verket. Samarbeid og godvilje fra naboer, venner, familie, eiendomsmeglere, vaktmestere, arkitekter, administrasjonsarbeidere, sangere, forskere, håndverkere med flere er en essensiell og sentral del av hennes praksis og ferdige arbeid.

//

24.06.2021

04:43-22:59 

Heimdal/variable dimensions 

The work concists of, among other, a Subaru outback 2009 model, lamps, repetiotion, unison voices, a Sonor Teardrop drum kit and a pop song from 2016 (It’s Happening Again, Agnes Caroline Thaarup Obel).

The title is the start and the end point of the work, with the first and last train to and from Heimdal station. Maybe you drop the train in favor of the last song and just stay. 

Program:
04:43 Heimdal Station 12,63 minutes
10.59  The Benny’s 12,63 minutes
13.03  Heimdal Kunstforening 9,18 minutes
15.05 Stjernegrillen 12,63 minutes
17.10 The roundabout Heimdalsvegen/Kattemskogen 4,21 minutes
18.58 Ringvollvegen 8,15 minutes
21.04 Gravel roadi, Løvaas Farm 25 minutes
22.59 Heimdal station 12,63 minutes

Participants:
Arne Skjevik
Helge Fløtre
Mia With-Kalland
Heimdal Politi
Magnus Sletnes
Marit Soini
Monica Skaffloth Andersen
Alma Olsen
Anette Rosten Gabrielsen
Elin Grøtan
Ane Marte Grenstad
Monika Reiss
Ingvil Bjørngaard
Bjørn Sigurd Skjelbred
Besiana Ganiu
Carlos A. Correia
Inga Skålnes
Lisa Størseth Pettersen

By Heimdal Kunstforening in collaboration with Slå På Kunst.

Design by Joana Bruno

The project is supported by Arts Council Norway, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune and Norske Kunstforeninger.

Lisa Størseth Pettersen holds an MA from Trondheim Academy of Fine Art (2020). Her works are mainly performative, context-specific events related to place. They can be understood as counter-stories where time, place and everyday life move in and out of reality and fiction. The works relate to the place as a context, but at the same time tries to establish a reality together with the audience and participants in the work, which in turn becomes the audience from their own position in the work. Cooperation and goodwill from neighbors, friends, family, real estate agents, janitors, architects, administrative workers, singers, researchers, craftsmen and more is an essential and central part of her practice and finished work.