Staðlaust Hjarta

Staðlaust Hjarta
Kjøpmannsgata Ung Kunst (KUK)
21. – 24. februar 2019


Eva Ballo / Kristine Wathne / Matilde Westavik Gaustad / Mari Oseland / Niklas Delin / Thea Meinert
Performance v/ ASTER lørdag 23. februar

Staðlaust Hjarta kan oversettes til ‘ubundet hjerte’ og er lånt fra en islandsk artist, Teitur Magnússon. Tittelen kom til Trondheim via Eva Ballo og smykker nå en pop-up-utstilling på K-U-K.

Slå På Kunst har invitert seks unge kunstnere til å delta med verker som bindes sammen av form og uttrykk. Vi får se mange ulike overflater og arbeidsmåter, men kjenner stadig vekk behovet for å definere og kjenne på materialene for å se hva som ligger under overflaten.

/

Staðlaust Hjarta
Kjøpmannsgata Ung Kunst (KUK)
21 – 24 February 2019

Eva Ballo / Kristine WathneMatilde Westavik Gaustad / Mari Oseland / Niklas Delin / Thea Meinert
Performance w/ ASTER Saturday 23 February at 4 pm

Staðlaust Hjarta could be translated to ‘unbound heart’ and was borrowed from, Teitur Magnússon, an Icelandic artist. The title came to Trondheim with Eva Ballo and now lends its name to a pop up exhibition at KUK.

Slå På Kunst has invited six young artists to contribute with works connected by form and expression. We are exposed to different surfaces and methods, but are constantly revisited by the need to define and feel the materials to find out what is underneath the surface.