Vinduene


26.05.2020—
Hanna Fauske — Flipper

10.04—6.05.2020
Alexandra Jegerstedt — Lokal Bar – Scene – Klubb
Pia Antonsen Rognes — Arkitektenes hus

27.03—26.04.2020
Reidun Synnøve Gravelseter — Strå Blomsterverksted
Vilde Rudjord — Work-Work
Johan Andrén — Sosiologisk Poliklinikk‘Vinduene’ er en serie vindusutstillinger som utspiller seg i Trondheim sentrum. Med hjelp fra lokale foretak har vi satt opp utstillinger med kunst som er produsert i Trøndelag og som kan sees fra fortauet. Kunst og kultur er verdifullt, også i krisetid, og med dette prosjektet ønsker vi å tilby en fysisk kulturopplevelse for de som er ute og går i byen, uten å øke smittefaren for publikum. 

Vi har naturligvis ingen tradisjonell åpning av disse utstillingene, og oppfordrer til å møte kunsten med god avstand til hverandre. I vinduene og på nettsiden finner du informasjon om verkene, kunstnerne og  prosjektet i sin helhet.

Slå På Kunst minner om tiltakene iverksatt av regjeringen: 
“Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.”

Vi vil gjerne takke de foretakene som er med på samarbeidet og kunstnerne som fortsatt arbeider i denne usikre tiden og ønske alle lykke til i tiden som kommer. Ta vare på hverandre!

Prosjektet er støttet av Trondheim Kommune og SpareBank1 SMN

/

‘Vinduene’ (the windows) is a series of window exhibitions happening in Trondheim. With help from local businesses we have set up exhibitions that can be seen from the sidewalk, with art produced in Trøndelag. Arts and culture become even more important in times of crisis. Our project offers a safe cultural experience for those who are having a walk in the city centre, without increasing the risk of infection.

We are skipping the traditional exhibition openings, and encourage the audience to meet the art with a good distance between each other. In the windows and on our website you will find information on the artworks, artists and the project. 

Slå På Kunst would like to highlight key measures from the government: 
“In public spaces, people should keep at least one metre away from other people. When away from home, there should be no more than five people in a group – except for members of a family or the same household.”

We want to especially thank the different businesses that accepted the challenge and the artists that keep working in these difficult times. Take care of each other!

Project supported by Trondheim Kommune and SpareBank1 SMNVinduene i Subjekt

Vinduene i Adressa