Vinduene

fra 27. mars 2020 / from 27th March 2020
Reidun Synnøve Gravelseter — Strå Blomsterverksted
Vilde Rudjord — Work-Work
Johan Andrén — Sosiologisk Poliklinikk

Hverdagen vår er forandret, vi prøver å jobbe hjemmefra, holde avstand og unngå folkemengder for å bremse spredningen av korona. Mange foretak blir grundig påvirket i kampen mot viruset og byens visningssteder er stengt på ubestemt tid. I denne midlertidige situasjonen ønsker Slå På Kunst å tilby en mulighet til å se kunst ute i bybildet, innenfor trygge rammer. Vi setter opp små vindusutstillinger, med håp om å spre glede og nye opplevelser til de som er ute for å strekke på beina. 

Vi er opptatt av smittevern og tar alle nødvendige helse- og hygienehensyn i prosjektet. Vi har naturligvis ingen tradisjonell åpning av disse utstillingene, og oppfordrer til å møte kunsten med god avstand til hverandre. I vinduene vil du få oversikt over hvem som har laget de aktuelle verkene, og på nettsiden vår og sosiale medier vil vi informere om prosjektet i sin helhet og vise et kart over utstillingene som oppdateres fortløpende. 

Slå På Kunst minner om tiltakene iverksatt av regjeringen: 
“Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.”


Vi vil gjerne takke de foretakene som er med på samarbeidet og kunstnerne som fortsatt arbeider i denne usikre tiden og ønske alle lykke til i tiden som kommer.


/

In the current situation, with Covid-19, the whole world and Trondheim is experiencing social, economical and political changes. Many businesses are encouraged to temporarily close so together it is possible to fight the spreading of the virus. Slå På Kunst found in this situation an opportunity to showcase art, for free and to those that are having a walk in the city, during these less happy days, because we believe that culture is something necessary in our daily life.

We are aware and concerned about everyone’s safety, and so we are handling the situation very carefully when it comes to hygiene and health procedures. 

Slå På Kunst would like to highlight key measures from the government: 
“In public spaces, people should keep at least one metre away from other people. When away from home, there should be no more than five people in a group – except for members of a family or the same household.”


We would especially like to thank the different businesses that accepted the challenge and the artists that keep working in these difficult times and wish them all good luck in the coming times.